Kontroly kotlů Variant Slokov

Provádíme povinné kontroly a revize kotlů Obchodní společnosti Slokov a.s., ať už se jedná o kategorie: odhořívací nebo automatické se šnekovým dopravníkem, včetně typů:

Variant SL 27, Variant SL 33, Variant SL 40, Variant SL 27-3, Variant SL 33-3, Variant SL 17D, Variant SL 22D, Variant SL 35D, Variant SL 18D, Variant SL 23D, Variant SL 27D, Variant SL 34D, Variant SL 39D a Variant SL 12A, Variant SL 22A, Variant SL 33A, Variant SL 33AU.

Kontroly a revize kotlů Slokov provádíme zejména v Pardubickém a Královehradeckém kraji. Jedná se o města Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Žamberk, Letohrad, Vamberk a jejich okolí.

Proč se musí provádět kontroly kotle?

Podle zákona 172/2018 Sb., kterým se mění zákon 201/2012 Sb., je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět pravidelně nejméně jednou za tři roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje.

Musím protokol o provedené kontrole předložit na obecní úřad?

K případnému předložení protokolu o provedené kontrole budete vyzváni obecním úřadem s rozšířenou působností. Vyčkejte tedy na výzvu obecního úřadu.

Které kotle podléhají povinné kontrole?

Pokud máte doma kotel na tuhá paliva jehož příkon je 10 až 300 kW včetně, jste povinen pravidelně nejméně jednou za tři roky zajistit provedení kontroly Vašeho kotle.

Kdo provede kontrolu kotle?

Kontrolu je oprávněna provést jen osoba, která je proškolena výrobcem a je držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě. Kontrolu kotlů SLOKOV mohou tedy provést jen oprávnění kontroloři.

Jak zjistím jaký je příkon mého kotle?

Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW, u starších kotlů v ccal. Pokud již výrobní štítek na kotli nemáte, informace o výkonu a účinnosti najdete v Návodu k instalaci a obsluze, příp. se obraťte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Co bude kontrolováno?

Po provedení kontroly obdržíte protokol, ze kterého je patrno, co vše je předmětem kontroly.

Kdo může provést kontrolu kotle od neznámého výrobce?

V případě, že výrobce spalovacího stacionárního zdroje není znám, zanikl, nebo není schopen zajistit odborně způsobilou osobu, která by mohla provést kontrolu technického stavu a provozu v rámci referenčního finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem, může být kontrola provedena odborně způsobilou osobou oprávněnou jiným výrobcem k provádění kontroly technického stavu a provozu stejného typu spalovacího stacionárního zdroje.

Kontrolu těchto kotlů může provést osoba proškolená společností SLOKOV, pokud jsou konstrukčně podobné našim kotlům.

Kdy může být kontrola provedena?

Kontrolu kotle lze provést i při pravidelné servisní činnosti, ale vždy jen osobou proškolenou výrobcem.

 

Novela zákona o ochraně ovzduší, stránky Ministerstva životního prostředí (MŽP) ZDE.

Sídlo firmy

Ota Stárek s.r.o.
České Libchavy 98
561 14 České Libchavy
Česká republika

(+420) 465 582 060
(+420) 465 582 060

IČO 28795881
DIČ CZ28795881

info@otastarek.cz

Provozovna

  České Libchavy 148

Provozní doba:

  po-pá: 7-16
  so: 8-11